Архонт

Архонт (гръцки: αρχοντος) e дума означаваща „владетел“ (латински: rex).
Използвана е като име на титла на различни места през различни периоди. По своята форма думата е просто сегашно деятелно причастие в мъжки род на глаголния корен αρχ- управлявам, т.е. управляващ. Същият корен се използва и в думи като монарх и йерархия и други.

Българските владетели често са използвали именно титлата архонт при изсичането на своите надписи, печати и монети.
В древността владетелите на Боспорското царство са използвали титлата архонт – „архонт на Пантикапей и Теодосия“.
Категории: Български титли Титли
alias: αρχοντος