Българи

Извори

Анонимен римски хронограф от 354 г.
Ziezi ex quo Vulgares

Из "История на Армения" на Мовсес от Хорен (ок. 410-490)

Тези земи [на северното "подножие на великата планина Кавказ"] били обезлесени и впоследствие заселени от преселници вхндур булгар [българите уногондури] и [тези земи] били наричани Вананд, по името [на техния предводител] Вунд. Селищата [им] и досега се наричат по имената на неговите [на Вунд] братя и потомци…
В неговите дни [на арменския цар Арташес IV (422-428)] станали големи размирици във веригата на огромната Кавказка планина, в земята на българите, от които много, след като се отделили, дошли в нашата земя и за дълго време се поселили на юг от Кох [Колхида] в плодоносни и хлебородни области.


Похвално слово за крал ТеодорихМагнус Феликс Енодий (ок. 473/4-521), 507 г.


Касиодор СенаторХроника, споменават се българите в формата „Vulgaribus“


Из летопистта на Йоан от Антиохия на Оронт (VII в.)

Съюзът на двамата Теодориховци отново започнал да безпокои ромейската държава, тъй като те опустошавали тракийските градове. По тази причина тогава император Зенон [(474-475; 476-491)] бил принуден да повика за пръв път българите за съюзници.


Летоописание – Йоан Малала (491-578)

И така споменатият Ахил заминал заедно с Атридите, като водел своя собствена войска от три хиляди души, наричани тогава мирмидонци [обитателите на областта Тесалия], а сега българи

Категории: Извори за българската история Древни българи