Ичиргу боила

Титлата е засвидетелсвана като „чрьгѹбылꙗ“ в старобългарска форма (виж Плоча на Мостич).
Категории: Български титли