Важни дати

2 май - Свети Цар Борис-Михаил Покръстител
31 юли - денят на Свети Йоан Екзарх Български – Отначало е презвитер, а по-късно заема извънредно важната служба на “екзарх”

Булгарски

669 – Хрониста на „Кавските анали“ датира събитието в 669 година: „Константин, син на гореупоменатия Констант (…) през деветата година на неговото управление бил нападнат от българския народ, предвождан от царя им Аспарух. Те нахлули в тази земя на римляните, която сега се нарича България. Научавайки за станалото Константин излязъл против тях с голяма войска, но тя била обърната в бягство, а българите, преследвайки ги, заловили много от тях и стигнали до Константинопол. Така те започнали да се заселват по селата и крепостите. Тогава императора, принуден от тяхната сила, сключил мирен договор, обещавайки да плаща ежегоден данък.“
9 август 681 – на 16-тото заседание на Шестия Вселенски събор в Константинопол презвитер Константин споменава българия като държава
6 октомври 1014 – Михаил Деволски дава точна дата на кончината на цар Самуил
19 Февруари 1878 (ст. ст.) – Подписване на Санстефанскиѧ мирен договор

Чужди

29-ти Октомври, 1923 – Съюзниците напускат Мала Азия и Източна Тракия, и на национално събрание на Турция е взето решение за създаването на Република Турция, която е обявена за 29-ти Октомври, 1923. С вземането на властта от Турското национално движение, разделянето на Османската империя, и премахването на султаната, османската епоха стига до края си, и с реформите на Ататюрк, се създава модерната, светска и национална държава Турция. На 3 март 1924 г. халифатът официално е премахнат и последният халиф е изгонен.